Description

vienodas užmokestis už darbą, kurio vertė laikoma esanti tapati, nediskriminuojant dėl biologinės lyties ar šeiminės padėties ir atsižvelgiant į visus darbo užmokesčio aspektus ir atlyginimo sąlygas

Additional notes and information

Darbo užmokesčio struktūros ir darbo klasifikavimo sistemos gali būti šališkos, todėl daugumą darbų, kuriuos atlieka moterys, linkstama priskirti žemesnio lygmens darbams.