Description

priemonės, kuriomis siekiama panaikinti vertikaliąją ir (arba) horizontaliąją lyčių segregaciją darbo rinkoje