Description

Tööturu (vertikaalse/horisontaalse) soolise segregatsiooni vähendamist või kaotamist taotlev tegevus