Description

Praktične politike koje imaju za cilj da smanje ili uklone rodnu segregaciju (vertikalnu i horizontalnu) na tržištu rada.