Description

politik som syftar till att bryta (minska eller eliminera) könssegregering (vertikal och/eller horisontell) på arbetsmarknaden