Description

politikat që synojnë të zvogëlojnë ose eleminojnë ndarjen gjinore (vertikale dhe / ose horizontale) në tregun e punës