Description

politiky zamerané na zníženie alebo odstránenie rodovej segregácie na trhu práce (vertikálnej a/alebo horizontálnej)