Description

polityki mające zredukować lub wyeliminować segregację ze względu na płeć (pionową lub poziomą) na rynku pracy