Description

politika, kuras mērķis ir mazināt vai likvidēt dzimumu segregāciju (vertikālu un/vai horizontālu) darba tirgū