Description

politiky směřující k omezení nebo odstranění genderové segregace (vertikální anebo horizontální) na trhu práce