Description

Toimet, joilla pyritään vähentämään tai poistamaan sukupuolen mukaista työmarkkinoiden (vertikaalista/horisontaalista) eriytymistä