Description

Економско насиље се односи на акт контроле и надгледања понашања особе у смислу употребе и дистрибуције новца, уз непрестане претње у правцу ускраћивања приступа економским ресурсима.

Additional notes and information

Појединачни или поновљени чин или недостатак адекватног поступања, који наступа у оквиру било код односа где се очекује поверење и које старијој особи наноси штету или узнемирење. Злостављање старијих особа може бити у различитим облицима, попут физичког, психолошког, емоционалног, сексуалног или финансијског злостављања. Такође може бити резултат намерног или ненамерног занемаривања.