Description

un act de violenţă unic sau repetat, sau lipsa unei intervenţii adecvate, care are loc într-o relație bazată, prezumptiv, pe încredere și care cauzează unei persoane în vârstă daune sau suferință.

Additional notes and information

Abuzul asupra persoanelor în vârstă poate fi de diferite tipuri, ca de exemplu abuz fizic, psihologic, emoțional, sexual sau financiar. Poate fi și rezultatul neglijării intenționate sau neintenționate.