Description

att singolu jew ripetut, jew nuqqas ta' azzjoni xierqa, li sseħħ fi kwalunkwe relazzjoni fejn hemm aspettattiva ta' fiduċja u li tikkawża ħsara jew tbatija lil persuna anzjana

Additional notes and information

L-abbuż fuq l-anzjani jista' jieħu diversi forom, bħal abbuż fiżiku, psikoloġiku, emozzjonali, sesswali jew finanzjarju. Huwa jista' jkun ukoll ir-riżultat ta' negliġenza intenzjonali jew mhux intenzjonali.