Description

Pojedinačni ili ponovljeni čin ili nedostatak adekvatnog postupanja, koji nastupa u okviru bilo kojeg odnosa gdje se očekuje povjerenje i koje starijoj osobi nanosi štetu ili uznemirenje.

Additional notes and information

Zlostavljanje starijih osoba može biti u različitim oblicima, poput fizičkog, psihološkog, emocionalnog, seksualnog ili finansijskog zlostavljanja. Također može biti rezultat namjernog ili nenamjernog zanemarivanja.