Description

incidentele of herhaalde handeling of het achterwege laten van een passende handeling, binnen een relatie waarin een verwachting van vertrouwen bestaat, waardoor ouderen schade kan worden berokkend of waardoor zij een risico kunnen lopen

Additional notes and information

Ouderenmishandeling kan verschillende vormen aannemen, zoals fysieke, psychische, emotionele, seksuele of financiële uitbuiting. Het kan ook het resultaat zijn van bedoelde of onbedoelde verwaarlozing.