Description

vienreizēja vai atkārtota darbība vai atbilstošas darbības trūkums, kas rodas jebkurās attiecībās, no kurām gaida uzticību, un kas rada kaitējumu vai ciešanas vecākai personai

Additional notes and information

.Linguee http://www.linguee.com/english-latvian/translation/elder.html Nepieļaujama izturēšanās pret vecāka gadagājuma cilvēkiem var izpausties dažādos veidos, piemēram, fiziski, psiholoģiski, emocionāli, seksuāli vai finansiāli. Tā var būt arī tīšas vai netīšas nolaidības rezultāts.