Description

jednotlivé nebo opakované jednání nebo neučinění vhodných kroků, k němuž dochází ve vztahu založeném na předpokladu důvěry, přičemž je způsobena újma starší osobě nebo se tím starší osoba ocitá v tísni

Additional notes and information

Špatné zacházení se staršími lidmi může mít různé podoby, jako je fyzické, psychické, citové, sexuální nebo finanční zneužívání. Může být také důsledkem úmyslného nebo neúmyslného zanedbání.