Description

Појединачни или поновљени чин или недостатак адекватног поступања, који наступа у оквиру било којег односа гдје се очекује повјерење и које старијој особи наноси штету или узнемирење.

Additional notes and information

Злостављање старијих особа може бити у различитим облицима, попут физичког, психолошког, емоционалног, сексуалног или финансијског злостављања. Такође може бити резултат намјерног или ненамјерног занемаривања.