Description

pojedynczy lub powtarzany akt bądź zaniechanie odpowiednich działań w relacji, w której oczekuje się zaufania, a która powoduje krzywdę lub niepokój osoby starszej

Additional notes and information

Znęcanie się nad osobami starszymi może przybierać różne formy, np. fizyczną, psychologiczną, emocjonalną, seksualną lub finansową. Może być także wynikiem umyślnych lub nieumyślnych zaniedbań.