Description

gníomh singil nó gníomh a dhéantar arís agus arís eile, nó easpa gníomhaíochta cuí, a tharlaíonn i gcaidreamh ina mbeifí ag súil le muinín agus a bhfuil díobháil nó ciapadh duine scothaosta mar thoradh air

Additional notes and information

Folaíonn drochíde ar sheanóirí cineálacha éagsúla drochíde, amhail mí-úsáid fhisiceach, shíceolaíoch, mhothúchánach, ghnéasach nó airgeadais. Is féidir é a bheith mar thoradh ar fhaillí d’aon ghnó nó neamhbheartaithe freisin.