Description

Läkkääseen henkilöön luottamuksellisessa suhteessa kohdistuva yksittäinen tai toistuva teko tai toimen laiminlyönti, joka aiheuttaa haittaa tai kärsimystä iäkkäälle henkilölle

Additional notes and information

Iäkkään henkilön hyväksikäytöllä voi olla monia muotoja, kuten fyysinen, psykologinen, henkinen, seksuaalinen tai taloudellinen hyväksikäyttö. Se voi johtua myös tahallisesta tai tahattomasta laiminlyönnistä.