Description

enhver enkeltstående eller gentagende handling eller undladelse af en handling i et forhold til en ældre, hvor der forventes at være tillid, og som kan være til skade eller fare for et ældre menneske.

Additional notes and information

Overgreb mod ældre kan antage forskellige former, såsom fysisk, psykologisk, følelsesmæssigt, seksuelt eller økonomisk overgreb. Det kan også være resultatet af forsætlig eller utilsigtet forsømmelse.