Description

Een situatie waarin een groep in de samenleving, bijv. werkende vrouwen, minder invloed heeft op de politieke besluitvorming dan een groep van die omvang zou moeten hebben. Het effect van bijv. een onevenwichtige deelname van vrouwen en mannen op de legitimiteit van de democratie.