Description

ribotas demokratijos teisėtumas ir nepakankamos lyčių pusiausvyros įtaka, t. y. pernelyg didelio vyrų ir per mažo moterų atstovavimo poveikis demokratijos teisėtumui