Description

leġittimità limitata ta’ demokrazija u impatt ta’ bilanċ inadegwat bejn is-sessi, jiġifieri rappreżentazzjoni żejda ta’ rġiel u rappreżentazzjoni nieqsa ta’ nisa, fuq il-leġittimità tad-demokrazija