Description

Općenito se demokratski deficit odnosi na ograničeni legitimitet demokratije. Imajući u vidu rodnu perspektivu, može se definisati kao utjecaj neravnopravne zastupljenost spolova – naprimjer, prevelika zastupljenost muškaraca i podzastupljenost žena u odlučivanju – na legitimnost demokratije.