Description

ograniczona legitymizacja demokracji i wpływ niewystarczającej równowagi płciowej, tj. nadreprezentacji mężczyzn i niedostatecznej reprezentacji kobiet, na legitymizację demokracji