Description

Уопштено се демократски дефицит односи на ограничени легитимитет демократије. Имајући у виду родну перспективу, може се дефинисати као утицај неравноправне заступљеност полова – на примјер, превелика заступљеност мушкараца и подзаступљеност жена у одлучивању – на легитимност демократије.