Description

obmedzená legitímnosť demokracie a vplyv neprimeranej rodovej rovnováhy, t. j. nadmerného zastúpenia mužov a nedostatočného zastúpenia žien, na legitímnosť demokracie