Description

demokratiets begrænsede legitimitet og virkningen af en skæv kønsbalance, dvs. med overrepræsentation af mænd og underrepræsentation af kvinder, på demokratiets legitimitet