Description

prionsabail maidir le comhionannas idir má agus fir, comhaitheantas agus teachtadh agus feidhmiú gach ceart an duine agus gach bunsaoirse, chomh maith le bearta a chuireann cóir chomhionann, agus comhionannas deiseanna, ar fáil do mhná agus d’fhir sa réimse pholaitiúil, eacnamaíoch, shóisialta, shibhialta, baile nó aon réimse eile, arna n-áirithiú ag an mbunreacht agus/nó dlí intíre