Description

principii ale egalității între bărbați și femei, recunoașterea egală și exercitarea tuturor drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, precum și a măsurilor care să asigure tratamentul egal și oportunități egale pentru femei și bărbați în domeniul politic, economic, social, cultural, civil, domestic sau orice alt domeniu,