Description

načela ravnopravnosti između žena i muškaraca, jednako priznavanje, uživanje i raspolaganje svim ljudskim pravima i temeljnim slobodama, kao i mjere koje omogućuju jednako postupanje prema ženama i muškarcima te njihove jednake mogućnosti u političkom, ekonomskom, društvenom, kulturnom, civilnom, obiteljskom ili bilo kojem drugom području, zajamčene ustavom ili nacionalnim zakonodavstvom