Description

Formalna rodna ravnopravnost, koja se naziva i de jure rodna ravnopravnost, znači da ustav i/ili domaći zakon osiguravaju principe jednakosti žena i muškaraca, jednakog priznavanja i uživanja i ostvarivanja svih ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i mjere koje omogućavaju jednak tretman žena i muškaraca i jednake mogućnosti za njih na političkom, ekonomskom, socijalnom, kulturnom, građanskom, domaćem ili bilo kom drugom polju.