Description

prinċipji ta’ ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, rikonoxximent ugwali u t-tgawdija u l-eżerċizzju tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali kollha, kif ukoll miżuri li jipprovdu trattament ugwali u opportunitajiet ugwali għal nisa u irġiel fil-qasam poilitiku, ekonomiku, soċjali, kulturali, ċivili, domestiku jew kwalunkwe qasam ieħor, assigurat mill-kostituzzjoni u/jew mil-liġi domestika