Description

Koncept suštinske rodne ravnopravnosti kombinuje formalnu rodnu ravnopravnost sa jednakošću ishoda, što znači da se jednakost u zakonu, jednake mogućnosti i ravnopravan tretman žena i muškaraca dopunjuju jednakošću u utjecaju, ishodu ili rezultatu.

Additional notes and information

Suštinska rodna ravnopravnost zahtijeva da se jednakost tumači u skladu sa širokim kontekstom ili realnošću ženskih nedostataka i utjecajem ovih okolnosti u smislu uklanjanja nedostataka u ishodu ili rezultatu. To je kanal kojim žene mogu da ostvaruju i u potpunosti uživaju sva ljudska prava i slobode ravnopravno sa muškarcima. Koncept suštinske jednakosti ima posebnu važnost u suočavanju sa nepovoljnim položajem na osnovu roda i spola. Ispitivanje rodno neutralnih formalnih zakona, politika i programa koji tretiraju žene i muškarce je neophodno kako bi se procijenilo da li će oni ubrzati postizanje rodne ravnopravnosti u praksi i eliminisati diskriminaciju žena.