Description

połączenie formalnej równości płci i równości wyników oznaczająca, że równość wobec prawa, równe szanse i równe traktowanie kobiet i mężczyzn są uzupełniane przez równość wpływu, wyniku lub rezultatu

Additional notes and information

Istotna równość płci wymaga, aby równość była interpretowana zgodnie z szerokim kontekstem lub realiami niekorzystnej sytuacji kobiet oraz wpływem tych okoliczności na eliminowanie niekorzystnej sytuacji w wynikach i rezultatach. Jest to kanał, za pomocą którego kobiety mogą korzystać i w pełni cieszyć się wszystkimi prawami człowieka i wolnościami na równi z mężczyznami. Koncepcja istotnej równości ma szczególne znaczenie w rozwiązywaniu problemu niekorzystnej sytuacji spowodowanej płcią fizyczną i społeczno-kulturową. Konieczna jest analiza neutralnych pod względem płci formalnych przepisów, polityk i programów dotyczących zarówno kobiet, jak i mężczyzn w celu oceny, czy przyspieszą one osiągnięcie równości płci w praktyce i wyeliminują dyskryminację wobec kobiet.