Description

meascán de chomhionannas foirmiúil inscne le comhionannas toraidh, rud a chiallaíonn go bhfuil comhionannas i ndlí, comhionannas deiseanna agus cóir chomhionann do mhná agus d'fhir á gcomhlánú le comhionannas i dtionchar nó toradh

Additional notes and information

Éilíonn comhionannas inscne substainteach go ndéantar comhionannas a léirmhíniú de réir comhthéacs leathan nó réaltachtaí mhíbhuntáistí na mban agus thionchar na gcúinsí seo i dtéarmaí deireadh a chur le míbhuntáiste sa toradh. Is cainéal é trínar féidir le mná gach ceart agus saoirse an duine a fheidhmiú agus lántairbhe a bhaint astu ar bhonn comhionann le fir. Tá tábhacht speisialta ag coincheap an chomhionannais shubstaintigh maidir le dul i ngleic le míbhuntáiste bunaithe ar ghnéas agus inscne. Is gá scrúdú a dhéanamh ar dhlíthe, ar bheartais agus ar chláir fhoirmeálta inscne-neodracha a bhaineann le mná agus fir araon chun meastóireacht a dhéanamh an gcuirfidh siad dlús le gnóthachtáil an chomhionannais inscne i gcleachtas agus deireadh a chur le hidirdhealú i gcoinne ban