Description

Концепт суштинске родне равноправности комбинује формалну родну равноправност са једнакошћу исхода, што значи да се једнакост у закону, једнаке могућности и равноправан третман жена и мушкараца допуњују једнакошћу у утицају, исходу или резултату. Суштинска родна равноправност захтијева да се једнакост тумачи у складу са широким контекстом или реалношћу женских недостатака и утицајем ових околности у смислу уклањања недостатака у исходу или резултату. То је канал којим жене могу да остварују и у потпуности уживају сва људска права и слободе равноправно са мушкарцима.

Additional notes and information

Концепт суштинске једнакости има посебну важност у суочавању са неповољним положајем на основу рода и пола. Испитивање родно неутралних формалних закона, политика и програма који третирају жене и мушкарце је неопходно како би се процијенило да ли ће они убрзати постизање родне равноправности у пракси и елиминисати дискриминацију жена.