Description

kombinacija formalne rodne ravnopravnosti i ravnopravnosti ishoda gdje se ravnopravnost pred zakonom, jednake mogućnosti i jednaki odnos prema ženama i muškarcima dopunjavaju jednakim utjecajem, ishodom ili rezultatom