Description

Приступ равноправности исхода понекад се назива и „равноправност резултатаˮ и „суштинска равноправностˮ. Односи се на постизање равноправности у ширем смислу, равноправност оријентисану на резултате, у смислу равноправне расподеле. Равноправност резултата заснива се на увиду да једнаке могућности и једнак третман можда нису довољни да се исправе историјска угњетавања и неповољнији положај жена. Видети такође: суштинска родна равноправност

Additional notes and information

У неким случајевима, једнаке могућности могу заправо имати негативан утицај на добробит жена, ако жене троше време и енергију како би их искористиле, али без опипљивог резултата. Да би се осигурало да развојне интервенције резултирају једнаким исходом за жене и мушкарце, потребно их је осмислити на основу родне анализе. Према томе, "једнак" третман не значи "исти" третман, али подразумева да се према особама које су у сличним ситуацијама треба односити једнако, као и да се према особама у различитим околностима поступа различито. Равноправност исхода или резултата захтева стварање таквог друштвеног окружења у којем је те резултате лакше остварити, што се постиже деловањем на идеологију и културолошке конструкте који стварају хијерархију унутар родних односа. Показало се да је примена афирмативних мера нужна како би се јамчила равноправност резултата.