Description

lygybės užtikrinimas platesne, labiau į rezultatus orientuoto perskirstymo prasme, pagrįsta supratimu, kad lygių galimybių ir vienodo požiūrio gali neužtekti siekiant atitaisyti istorinės moterų priespaudos ir nepalankios padėties pasekmes

Additional notes and information

Lygios galimybės gali turėti neigiamą poveikį moterų gerovei, jeigu moterys eikvoja laiką ir jėgas, kad galėtų jomis pasinaudoti, tačiau rezultato negauna. Siekiant užtikrinti, kad vystomosios intervencijos turėtų vienodas pasekmes moterims ir vyrams, jas kurti reikia remiantis lyčių analize. „Lygus“ požiūris nėra „toks pats“ požiūris, bet reiškia, kad asmenys, esantys vienodoje padėtyje turi būti traktuojami vienodai, o veikiami skirtingų aplinkybių - skirtingai. Rezultatų lygybei pasiekti reikia palankios socialinės aplinkos šiuo tikslu keičiant ideologinius ir kultūrinius konstruktus, kurie formuoja lyčių santykių hierarchijas. Įrodyta, kad pozityvios priemonės yra būtinos siekiant užtikrinti rezultatų lygybę. Rezultatų lygybės požiūris kartais vadinamas „tikra lygybe".