Description

līdztiesības panākšana plašākā, uz rezultātiem vairāk orientētā, pārdalošā nozīmē, pamatojoties uz viedokli, ka ar iespēju vienlīdzību un vienlīdzīgu attieksmi var nepietikt, lai atlīdzinātu par sieviešu vēsturisko apspiestību un neizdevīgo situāciju

Additional notes and information

Dažos gadījumos vienlīdzīgām iespējām var būt negatīva ietekme uz sievietes labklājību, ja sieviete tērē laiku un enerģiju, bez rezultātiem cenšoties gūt labumu no tām. Lai nodrošinātu, ka attīstības pasākumi veicina rezultātu vienlīdzību sievietēm un vīriešiem, nepieciešams šos pasākumus izstrādāt, pamatojoties uz dzimtisko analīzi. Tādējādi “vienlīdzīga” attieksme nenozīmē “vienādu” attieksmi, bet gan to, ka pret personām, kuras atrodas līdzīgās situācijās, jāizturas līdzīgi un ka pret personām, kuras atrodas atšķirīgās situācijās, jāizturas atšķirīgi. Lai panāktu rezultātu vienlīdzību, ir jāizveido veicinoša sociālā vide, novēršot ideoloģiju un kultūras veidojumus, kas veido hierarhijas dzimumu attiecībās. Ir pierādīts, ka ir nepieciešami pozitīvi pasākumi, lai garantētu rezultātu vienlīdzību.