Description

opnåelse af ligestilling i bredere forstand, dvs. med hensyn til resultater og fordeling, på baggrund af erkendelsen af, at lige muligheder og ligebehandling måske ikke er nok til at afhjælpe den undertrykkelse og de ugunstige vilkår, kvinder har været udsat for op gennem historien

Additional notes and information

I nogle tilfælde kan lige muligheder faktisk påvirke kvinders trivsel negativt, hvis kvinderne bruger tid og energi på at gøre brug af disse muligheder uden noget resultat. For at sikre, at udviklingstiltagene giver lige resultater for kvinder og mænd, er det nødvendigt, at de udformes på grundlag af en kønsanalyse. "Ligebehandling" betyder derfor ikke "den samme" behandling, men indebærer, at personer, der er i samme situation, skal behandles ens, og at personer, der er underlagt forskellige forhold, skal behandles forskelligt. Lige resultater forudsætter, at der skabes et forandringsparat socialt miljø, der giver mulighed for at adressere de ideologier og kulturelle konstruktioner, der skaber hierarkier i kønsforholdet. Det er påvist, at det er nødvendigt at iværksætte særlige foranstaltninger for at sikre lige resultater.