Description

Приступ равноправности исхода понекад се назива и „равноправност резултата” и „суштинска равноправност”. Односи се на постизање равноправности у ширем смислу, равноправност оријентисану на резултате, у смислу равноправне расподјеле. Равноправност резултата заснива се на увиду да једнаке могућности и једнак третман можда нису довољни да се исправе историјска угњетавања и неповољнији положај жена. У неким случајевима, једнаке могућности могу заправо имати негативан утицај на добробит жена, ако жене троше вријеме и енергију како би их искористиле, али без опипљивог резултата.

Additional notes and information

Да би се осигурало да развојне интервенције резултирају једнаким исходом за жене и мушкарце, потребно их је осмислити на основу родне анализе. Према томе, "једнак" третман не значи "исти" третман, али подразумијева да се према особама које су у сличним ситуацијама треба односити једнако, као и да се према особама у различитим околностима поступа различито. Равноправност исхода или резултата захтијева стварање таквог друштвеног окружења у којем је те резултате лакше остварити, што се постиже дјеловањем на идеологију и културолошке конструкте који стварају хијерархију унутар родних односа. Показало се да је примјена афирмативних мјера нужна како би се јамчила равноправност резултата.