Description

Tasa-arvon saavuttaminen siten, että se on entistä laajempaa, tulossuuntautuneempaa ja uudelleenjaettua sen näkemyksen perusteella, että mahdollisuuksien tasa-arvo ja yhdenvertainen kohtelu eivät ehkä riitä korjaamaan naisten aiempaa sortoa ja haittoja

Additional notes and information

Joissakin tapauksissa yhdenvertaisilla mahdollisuuksilla voi tosiasiallisesti olla kielteinen vaikutus naisten hyvinvointiin, jos naiset käyttävät aikaa ja energiaa hyötyäkseen niistä tuloksetta. Sen varmistamiseksi, että kehitystoimilla saadaan aikaan naisten ja miesten tulotasa-arvo, on välttämätöntä suunnitella niitä sukupuolianalyysin perusteella. "Yhdenvertainen" kohtelu ei siksi tarkoita "samaa" kohtelua, vaan se tarkoittaa, että henkilöitä, jotka ovat samanlaisissa tilanteissa, olisi kohdeltava samalla tavalla, ja henkilöitä, jotka ovat erilaisissa olosuhteissa, olisi kohdeltava eri tavalla. Tulotasa-arvo tai tulosten tasa-arvo edellyttää sellaisen kehitystä vauhdittavan sosiaalisen ympäristön luomista, jossa käsitellään ideologiaa ja kulttuurirakenteita, jotka luovat hierarkioita sukupuolten suhteisiin. Positiiviset erityistoimenpiteet ovat osoittautuneet välttämättömäksi toimenpiteeksi tulotasa-arvon takaamiseksi.