Description

ostvarenje ravnopravnosti u širem smislu usmjereno na rezultate i raspodjelu, koje se temelji na shvaćanju da jednake mogućnosti i jednaki tretman možda nisu dovoljni da isprave povijesnu potlačenost i nepovoljan položaj žena

Additional notes and information

U nekim slučajevima jednake mogućnosti mogu zapravo imati negativan učinak na dobrobit žena, ako žene troše vrijeme i energiju kako bi ih iskoristile, ali bez rezultata. Kako bi se osiguralo da razvojne intervencije rezultiraju jednakim rezultatima kod žena i muškaraca, nužno ih je oblikovati na temelju rodne analize. "Ravnopravan" tretman ne znači "isti" tretman, već podrazumijeva da se prema osobama koje se nalaze u istovjetnim situacijama treba istovjetno postupati, a da se prema osobama čije su okolnosti različite treba različito postupati. Ravnopravnost ishoda ili rezultata zahtjeva stvaranje takvog društvenog okruženja u kojem je te rezultate lakše ostvariti, što se postiže djelovanjem na ideologiju i kulturološke konstrukte koji stvaraju hijerarhiju unutar rodnih odnosa. Pokazalo se da je poduzimanje pozitivnih mjera nužna mjera kojom se jamči ravnopravnost rezultata.