Description

неконсензуално вагинално, анално или орално пенетрирање во телото на друго лице при што пенетрацијата е од сексуална природа, со кој било дел од телото или со предмет, од страна на познаник или партнер со кој се гледа/излегува жртвата на силувањето

Additional notes and information

Силувањето на состанок се однесува и на сите други неконсензуални чинови од сексуална природа. Наведувањето друго лице да учествува во неконсензуални чинови од сексуална природа со трето лице исто така се смета за силување на состанок. Согласноста претставува доброволно прифаќање како резултат на слободната волја на лицето.