Description

vaginálna, análna alebo orálna penetrácia do tela inej osoby bez jej súhlasu, pričom charakter tejto penetrácie je sexuálny, je vykonávaný akoukoľvek telesnou časťou alebo predmetom, ktoré prináleži známosti alebo partnerovi, s ktorým sa obeť znásilnenia stretáva

Additional notes and information

Znásilnenie počas schôdzky sa takisto vzťahuje na akýkoľvek iný akt sexuálneho charakteru, na ktorý obeť neudelila svoj súhlas. Prinútenie inej osoby, aby sa zapojila do aktov sexuálnej povahy s treťou osobou bez toho, aby na to udelila svoj súhlas, sa tiež považuje za znásilnenie. Súhlas sa vzťahuje na dobrovoľnú dohodu v dôsledku slobodnej vôle človeka.